Formularz odzyskiwania danych – podpisaną kopię wysłaną na adres mail proszę dołączyć do paczki z nośnikiem:

  zgoda na ingerencję w oprogramowanie nośnika

  TAKNIE

  gwarancja jest nieważnaważniejsza jest gwarancja niż dane na nośniku

  TAKNIE

  *w przypadku ingerencji mechanicznej bądź elektronicznej (lutowanie, wymiana głowic w dysku) w nośnik pobierana jest dodatkowa opłata 600zł netto za przywrócenie nośnika do stanu sprzed ingerencji – w przypadku nie powodzenia procesu odzyskiwania nośnik zwracamy bez opłat.


  TAK


  TAK