Polityka prywatności

Administratorem Państwa danych jest JKRecovery.pl z adresem wykonywania działalności: ul. Wyszyńskiego 40a/8, 43-100 Tychy. Udostępnianie danych osobowych jest dobrowolne, jednak może niezbędne do realizacji zlecenia serwisowego / odzyskania danych. Każdy ma prawo wglądu do swoich danych, ich zmiany jeżeli okażą się nieaktualne, niekompletne lub nieprawdziwe oraz do ich usunięcia.

Dlaczego ważne jest zapoznanie się z niniejszą Polityką Prywatności?

Na tej podstronie wyjaśniamy w jaki sposób korzystamy z Twoich danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem oraz formularza zlecenia. Kontaktując się z nami lub wysyłając do nas zlecenie wyrażasz zgodę na zasady i warunki opisane w niniejszej Polityce prywatności.

Kto administruje Twoimi danymi osobowymi?

Administratorem Twoich danych osobowych jest JKRecovery.pl – odzyskiwanie danych – Jan Kobiela, i, ul. Wyszyńskiego 40a/8, 43-100 Tychy NIP: 6462773320, REGON: 386480794

Jakie dane gromadzimy?

Przetwarzamy następujące Dane Osobowe Użytkowników:

  • imię oraz nazwisko oraz / lub nazwę firmy
  • adres miejsca zamieszkania lub adres firmy
  • numer telefonu
  • adres poczty e-mail
  • numer NIP

Na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane?

Dane zebrane w sposób opisany w niniejszej Polityce Prywatności przechowujemy i przetwarzamy w sposób zgodny z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27/04/2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: Rozporządzenie RODO) oraz ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10/05/2018, jeżeli spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków:

  • wyraziłeś/aś zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów
  • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, którą zawarłeś/aś lub do podjęcia działań na Twoje zlecenie przed zawarciem umowy
  • przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia ciążącego na nas obowiązku prawnego
  • przetwarzanie jest niezbędne do ochrony Twoich interesów
  • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora lub osoby trzeciej

Jak wykorzystujemy zgromadzone dane?

Gromadzone przez nas dane wykorzystujemy przede wszystkim tak, aby móc skontaktować się z Tobą za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie, na potrzeby obsługi i realizacji złożonego przez Ciebie zlecenia, w tym rozpatrywania reklamacji i zwrotu świadczeń w przypadku odstąpienia od umowy oraz na potrzeby marketingu i promocji usług i produktów własnych.
Za Twoją odrębną zgodą gromadzone dane wykorzystujemy również w sposób zautomatyzowany, w tym do profilowania Twoich danych osobowych w celu dopasowania oferty i reklamy produktów lub usług do Twoich osobistych preferencji, zachowań i sposobu korzystania ze strony internetowej

Czy podanie danych jest obowiązkowe?

Masz prawo wyboru czy i w jakim zakresie chcesz korzystać z naszych usług i udostępniać informacje o sobie. Podanie Twoich danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek brak podania danych osobowych niezbędnych do realizacji zlecenia serwisowego, może uniemożliwić ich przyjęcie lub prawidłowe wykonanie.

Jakie są Twoje prawa w odniesieniu do gromadzonych przez nas danych osobowych?

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści danych, uzyskania informacji o przetwarzanych danych, ich poprawiania, uzupełniania, uaktualniania, sprostowania oraz cofnięcia zgody na przetwarzanie i żądania usunięcia w każdym czasie (prawo do bycia zapomnianym). W tym celu prosimy o kontakt poprzez przesłanie wiadomości elektronicznej na adres rodo@jkrecovery.pl
Przysługuje Ci ponadto prawo zgłoszenia sprzeciwu co do przetwarzania przez nas Twoich danych do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Jak mogę przenieść moje dane?

Masz prawo otrzymać dane, które przetwarzamy za Twoją zgodą lub w ramach realizacji umowy. Zostaną one automatycznie przesłane Tobie lub osobie trzeciej w standardowym czytelnym maszynowo formacie. Jeśli potrzebujesz bezpośrednio przesłać te dane do innej odpowiedzialnej za nie strony, to zostanie to zrealizowane tylko w zakresie, w jakim jest to technicznie wykonalne.

Jak długo przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane przetwarzamy tak długo, jak jest to niezbędne do realizowania usług, obsługi posprzedażowej i obsługi reklamacji. Ponadto możemy zachować Twoje dane w zakresie niezbędnym do dochodzenia zaległych należności lub w przypadku konieczności podjęcia działań w związku z naruszeniem regulaminu usług lub powszechnie obowiązującego prawa.

Bezpieczeństwo i poufność

Wykorzystujemy wszelkie techniczne i organizacyjne sposoby by zapewnić bezpieczeństwo Twoim danym osobowym i chronić je przed przypadkowym lub celowym zniszczeniem, przypadkową utratą, modyfikacją, nieautoryzowanym ujawnieniem lub dostępem. Informacje są przechowywane i przetwarzane na serwerach o wysokim stopniu zabezpieczeń z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa spełniających wymogi polskiego prawa.

Czy moje dane są przekazywane innym podmiotom?

W administracji kontami poczty elektronicznej i obsługi zlecenia Twoje dane mogą być przekazywane do przetwarzania wyspecjalizowanym podmiotom. Powierzenie Twoich danych zewnętrznym dostawcom może w szczególności dotyczyć następujących usług: kurier i poczta, hosting i utrzymanie serwerów.

Przesyłki kurierskie realizuje:

Alsendo sp. z o.o. (dawniej: Wolante Investments Sp. z o.o.).

ul. F. Klimczaka 1, 02-797 Warszawa

Operatorem hostingu strony JKRecovery jest:
Thecamels Sp. z o.o.

ul. Wróblewskiego 18, 93-578 Łódź

Operatorem telefonicznym JKRecovery serwis jest:
Orange Polska S.A.
ul. Jagiellońska 34, 96-100 Skierniewice

W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt.

Jakie inne dane dodatkowo przetwarzamy?

Podczas gdy korzystasz ze strony JKRecovery możemy przetwarzać również dane eksploatacyjne i dane nawigacyjne (adres IP, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego, informacje o linkach i odnośnikach, które zostaną kliknięte lub inne czynności podejmowane w naszej stronie), które wykorzystywane są do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu witryną. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, to znaczy, że nie zawierają cech pozwalających na identyfikację osoby odwiedzającej stronę firmową. Logi nie są ujawniane osobom trzecim.

Zmiany w polityce prywatności

Oferta firmy może ulegać zmianie. Zmianie będą również ulegały technologie, standardy, wymogi prawne i wymagania związane z prowadzeniem działalności w sieci internetowej. W związku z tym w przyszłości firma JKRecovery może wprowadzać modyfikacje w Polityce prywatności. Korzystanie z witryny po wejściu w życie zmian oznacza ich akceptację.

Wszystkie niezbędne dane kontaktowe znajdziesz w sekcji kontakt naszej strony internetowej.