Czy dysk można otwierać na stole?

Wiele razy spotykam się z pytaniem co się stanie, jeśli głowicę wymienimy / odparkujemy na stole bez komory laminarnej? Otóż o ile nie uszkodzimy głowicy odrywając slidery (elementy czytająco-zapisujące), nie porysujemy i nie popalcujemy talerzy to w teorii taki dysk powinno się udać odczytać, zobaczyć strukturę plików a może nawet skopiować pliki ale w najlepszym wypadku część z błędami.

Jakiś czas temu przeprowadziłem eksperyment:

Dysk Seagate ST3250410AS przetestowałem najpierw pod kątem błędów, następnie rozkręciłem w komorze laminarnej na 10 minut gdzie odczyty z czujnika pyłów dla PM1.0, PM2.5 oraz PM10 wskazywały 000µg/m³. Został przeprowadzony ponowny test a następnie dysk został otworzony i umieszczony na biurku na 10 minut przy wartościach ze zdjęcia PM 1.0 009µg/m³,  PM2.5 015µg/m³ oraz PM10 019µg/m³ (wartości w pomieszczeniu oczywiście nie były stałe i się wahały w górę i dół a powietrze ze względu na porę roku było raczej czyste).

Samo otwarcie dysku spowodowało znaczne wydłużenie czasu odczytu sektorów oraz wystąpienie nowych z błędami. Proszę pamiętać, że dysk otwarty na stole do wymiany głowicy, byłby znacznie dłużej narażony na działanie pyłów unoszących się w powietrzu. Ponadto przy nieumiejętnej wymianie podzespołów narażamy dysk na uszkodzenie talerzy czy to w wyniku ich dotknięcia, uderzenia magnesem, głowicą przy demontażu czy porysowania talerzy w wyniku złego montażu zespołu głowic. Takie otwieranie spowodowałoby większe problemy z odczytem a w konsekwencji brak możliwości doczytania pewnych miejsc w szczególności bez oprogramowania dającego pełną kontrolę nad kopiowaniem jak np. wydłużanie czasu odczytu sektorów, doczytywanie ich kilkukrotne, kopiowanie z tyłu do przodu itp. Wielokrotnie otrzymujemy do odzyskania danych nośniki w których ktoś, mówiąc kolokwialnie „grzebał” – niestety wiąże się to z dodatkowymi kosztami gdyż talerze, głowice oraz wnętrze dysku należy wyczyścić przeprowadzając uprzednio inspekcję zespołu głowic pod mikroskopem. Wszelkie magnetyczne zabrudzenia zespołu głowic, świadczą o tym, że na odzysk danych może być za późno.

Dysk przed otwarciem:
– 1 bad sector
– 2 sektory o czasie odczytu powyżej 150ms ale poniżej 500ms
Wskazania dla PM1.0, 2.5 oraz 10 w komorze laminarnej wynoszą 000µg/m³
Mimo komory pojawiło się 166 sektorów o czasie odczytu powyżej 50ms ale poniżej 150ms, ilość sektorów uszkodzonych pozostała na tym samym poziomie.
Otwarcie na 10 minut na stole, miernik wskazuje:
– PM 1.0 009µg/m³
– PM2.5 015µg/m³
– PM10 019µg/m³
Otworzenie na stole spowodowało znaczne zwiększenie ilości sektorów o czasie odczytu poniżej 500ms oraz pojawienie się 64 sektorów o czasie odczytu powyżej 500ms